Fandom

Wikia Gaming

Darkstalkers: The Night Warriors/Credits

< Darkstalkers: The Night Warriors

26,765pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Talk0

Credits

Planning

 • Gyo
 • Jun Koike
 • Junichi Ono

Programing

 • Akiyoshi Eshiro
 • Atsushi Ouchi
 • Hiroshi Inaba
 • Morimichi Suzuki
 • Toshiko Tsuji

Object

 • Hiroshi Shibata
 • Keiko Kitayama
 • Kimo Kimo
 • Kurisan
 • Mizuo Kageyama
 • Mizupyon
 • Takashi Hayashi
 • Toru Takaoka
 • Toshikazu Matsumoto
 • Q
 • Who

Scroll

 • Akemi Isoe
 • Hiroyuki Imahori
 • Kaori Matsumoto
 • Miyuki Hongo
 • Saru
 • Tamayo Takeo
 • Yuki Kyotani

Sound Design

 • Tomoyuki "T.K, NY" Kawakami
 • Toshio Kajino

Music Composers

 • Anachey "Takapon"
 • Hideki O.K

External links

Facts about "Darkstalkers: The Night Warriors/Credits"RDF feed
DisplayNameDarkstalkers: The Night Warriors/Credits +
NameDarkstalkers: The Night Warriors +
NamePageDarkstalkers: The Night Warriors/Credits +
NamesDarkstalkers: The Night Warriors/Credits +
PageNameDarkstalkers: The Night Warriors/Credits +
PageTypeNavigation +

Also on Fandom

Random Wiki