FANDOM


Chief Producer: Yuji Naka

Producer: Yojiro Ogawa

Director: Takumi Yoshinaga

Game Designer: Emiko Sunaga, Takako Nagase

Chief Artist: Nanako Yarimizu

Senior Artist: Yoshitaka Miura

Character Animator: Motomu Hayashi

Interface Design: Taro Hino

Artist: Rieko Muramatsu, Naruki Sugeno, Kenya Suzuki, Kunio Kamikura

Programmer: Nobuo Nakagawa, Keiichi Noda, Takuma Komatsu, Daigo Matsuura

Sound Director: Naofumi Hataya

Sound Creator: Mariko Nanba

Story: Chizuru Asyura

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.