Fandom

Wikia Gaming

Mario Kart: Double Dash!!/Credits

< Mario Kart: Double Dash!!

27,261pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Executive Producer

 • Satoru Iwata

Producer

 • Shigeru Miyamoto
 • Tadashi Sugiyama
 • Shinya Takahashi
 • Takashi Tezuka

Chief Director

 • Kiyoshi Mizuki

Directors

 • Yasayuki Oyagi
 • Futoshi Shirai
 • Daiji Imai

Assisstant Directors

 • Kentaro Tominaga

Program Director

 • Kenji Yamamoto

Programming

 • Tsutomu Kaneshige
 • Satoru Osako
 • Katushisa Sato
 • Jyunya Kameda
 • Yusuke Shiraiwa
 • Masahiro Kawano

Design Manager

 • Tsuyoshi Watanabe

Art Director

 • Junji Morii

Course Design

 • Hiromu Takemura
 • Hirotake Ohtsubo
 • Yoshihisa Morimoto
 • Yu Kudo

Graphic Design

 • Yo Ohnishi
 • Akiko Hirono
 • Keisuke Nishimori
 • Tomomi Iwasaki
 • Aya Oyama
 • Ryuji Kobayashi
 • Marumi Nakajyo

Screen Design

 • Yoshihiro Matsushima

Effect Design

 • Haruyasu Ito

Demo Design

 • Naoki Mori
 • Takumi Kawagoe
 • Hiroyasu Kuwabara

Music

 • Shinobu Tanaka
 • Kenta Nagata

Sound Effects

 • Taro Bando

Sound Programming

 • Yoji Inagaki

Voices

 • Charles Martinet
 • Deanna Mustard
 • Scott Burns
 • Jen Taylor
 • Dolores Rogers

Progress Management

 • Keizo Kato

Tool Design/Programming

 • Tool Support Team

Technical Support

 • Masahiro Takeguchi
 • Tetsuya Sasaki
 • Daisuke Nakamura

Debug Support

 • Ichiro Suzuki

Debug

 • Super Mario Club

Special Thanks

 • Keijiro Inoue
 • Tomoaki Kuroume
 • Satoshi Furukawa
 • Minoru Narita
 • Yoshihito Ikebata
 • Kenta Sato
 • Shigeo Touma

Localization Design

 • Takahiro Hamaguchi
 • Yasutomo Nishibe
 • Kenji Shimoto
 • Mizue Soda
 • Hiroko Tsuji

North American Localization

Localization

 • Nate Bihldorff
 • Tim O'Leary
 • Bill Trinen

Localization Management

 • Jeff Miller
 • Leslie Swan

NOA Product Testing

 • Yoshinobu Mantani
 • Robert Crombie
 • Kirk Buchanan
 • Scott Callahan
 • Melvin Forrest
 • Miho Hattori

Copyright

All rights, including the copyrights of Game, Scenario, Music and Program, reserved by NINTENDO.

Copyright© 2003 Nintendo

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki