Fandom

Wikia Gaming

Mystical Ninja: Starring Goemon/Credits

< Mystical Ninja: Starring Goemon

27,261pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Chief Director

 • Etsunobu Ebisu

Planner

 • Keita Kawaminami
 • Madoka Yamauchi

Scenario

 • Keita Kawaminami

Program Director

 • Etsunobu Ebisu

System Program

 • Makoto Yamaguchi

Player Program

 • Kouchi Yagi
 • Makoto Yamaguchi

Enemy Program

 • Osamu Maruyama
 • Katsuma Kashiwagi
 • Kenya Maeda

Event & Demo Program

 • Noriyuki Gonda
 • Masaru Moriwaki
 • Masahiro Yamamoto

Bomber Program

 • Takayuki Inoue

Impact Boss Program

 • Tomoharu Okutani

Design Director

 • Madoka Yamauchi

Player Design

 • Kazue Hamagaki
 • Madoka Yamauchi

Enemy Design

 • Kazue Hamagaki
 • Kazuhiro Hiruo
 • Tomomi Maeda

Field Design

 • Mikayo Suenaga
 • Tae Yabu
 • Keiko Ohashi
 • Terue Hayashi
 • Rumiko Matsumoto
 • Kazuhiro Hiruo
 • Mika Nakasako

Subgame Design

 • Mikayo Suenaga
 • Mika Nakasako
 • Terue Hayashi
 • Keiko Ohashi

Bomber Design

 • Tomomi Maeda
 • Keiko Ohashi

Impact Boss Design

 • Mika Nakasako
 • Madoku Yamauchi

Sound Director

 • Tomoya Tomita

Sound Effects

 • Ayumu Kashizaki

Composer

 • Shigeru Araki
 • Kato Yusuke
 • Saiko Miki
 • Yasumasa Kitagawa

Design Direction

 • Kazuhiro Namba
 • Narutoshi Yamaoka
 • Satoko Naito
 • Takashi Kakuta
 • Kiyoko Kanaji

The Theme of "MYSTICAL NINJA"

 • Hironobu Kageyama

"Gorgeous my stage"

 • Toshihiro Tachibana
 • Etsuyo Ota

" I am Impact "

 • Ichiro Mizuki

Voice Actors

 • Shinichiro Ota
 • Kenichi Ogata
 • Junko Hori
 • Rumi Kasahara
 • Kotono Mitsuishi
 • Koichi Yamadera
 • Chafurin

Special Thanks

 • Takeo Yakushiji
 • Ai Fukuyama
 • Daisuke Torii
 • Ikuo Shibuya
 • Takashi Yoshida
 • Tomoharu Morisawa
 • Takahiro Nakajima
 • Masahiko Kimura
 • Hideto Inoue
 • Takashi Sasugano

Sound Producer

 • Kazuhiko Uehara

Producer

 • Shigeharu Umezaki

Executive Producer

 • Kuniaki Kinoshita

Presented By

 •  ??? (Japenese Text)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki