FANDOM


Chief Director

 • Etsunobu Ebisu

Planner

 • Keita Kawaminami
 • Madoka Yamauchi

Scenario

 • Keita Kawaminami

Program Director

 • Etsunobu Ebisu

System Program

 • Makoto Yamaguchi

Player Program

 • Kouchi Yagi
 • Makoto Yamaguchi

Enemy Program

 • Osamu Maruyama
 • Katsuma Kashiwagi
 • Kenya Maeda

Event & Demo Program

 • Noriyuki Gonda
 • Masaru Moriwaki
 • Masahiro Yamamoto

Bomber Program

 • Takayuki Inoue

Impact Boss Program

 • Tomoharu Okutani

Design Director

 • Madoka Yamauchi

Player Design

 • Kazue Hamagaki
 • Madoka Yamauchi

Enemy Design

 • Kazue Hamagaki
 • Kazuhiro Hiruo
 • Tomomi Maeda

Field Design

 • Mikayo Suenaga
 • Tae Yabu
 • Keiko Ohashi
 • Terue Hayashi
 • Rumiko Matsumoto
 • Kazuhiro Hiruo
 • Mika Nakasako

Subgame Design

 • Mikayo Suenaga
 • Mika Nakasako
 • Terue Hayashi
 • Keiko Ohashi

Bomber Design

 • Tomomi Maeda
 • Keiko Ohashi

Impact Boss Design

 • Mika Nakasako
 • Madoku Yamauchi

Sound Director

 • Tomoya Tomita

Sound Effects

 • Ayumu Kashizaki

Composer

 • Shigeru Araki
 • Kato Yusuke
 • Saiko Miki
 • Yasumasa Kitagawa

Design Direction

 • Kazuhiro Namba
 • Narutoshi Yamaoka
 • Satoko Naito
 • Takashi Kakuta
 • Kiyoko Kanaji

The Theme of "MYSTICAL NINJA"

 • Hironobu Kageyama

"Gorgeous my stage"

 • Toshihiro Tachibana
 • Etsuyo Ota

" I am Impact "

 • Ichiro Mizuki

Voice Actors

 • Shinichiro Ota
 • Kenichi Ogata
 • Junko Hori
 • Rumi Kasahara
 • Kotono Mitsuishi
 • Koichi Yamadera
 • Chafurin

Special Thanks

 • Takeo Yakushiji
 • Ai Fukuyama
 • Daisuke Torii
 • Ikuo Shibuya
 • Takashi Yoshida
 • Tomoharu Morisawa
 • Takahiro Nakajima
 • Masahiko Kimura
 • Hideto Inoue
 • Takashi Sasugano

Sound Producer

 • Kazuhiko Uehara

Producer

 • Shigeharu Umezaki

Executive Producer

 • Kuniaki Kinoshita

Presented By

 •  ??? (Japenese Text)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.